BSV102

Giá : Liên hệ

Bộ bàn sinh viên liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).

BSV102T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn sinh viênh liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D890 x H1-450 x H2-750 x H750 (mm).

BSV103

Giá : Liên hệ

Bộ bàn sinh viên liền ghế không tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).

BSV103T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D940 x H1-450 x H2-750 x H840 (mm).

BSV105

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế (ghế không tựa). Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).  

BSV105T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế và có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H2-750 x H 750 (mm).

BSV107

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế và không có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).

BSV107T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế và có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H820 (mm).

BSV108

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế không có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).

BSV108T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D880 x H1-450 x H2-750 x H750 (mm).

BSV240

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W2400 x D920 x H1-450 x H2-750 x H 800 (mm).

BSV101 - GSV101

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên gồm 2 chỗ ngồi, ghế không có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  Kích thước: BSV101: W1200 x D400 x H750 mm GSV101: W1200 x D220 x H450 mm