TGS105

Giá : Liên hệ

Giá sách gỗ tự nhiên sơn phủ PU, giá có 5 tầng để đồ.  KT: W635 x D280 x H1550 (mm)

TGS104

Giá : Liên hệ

Giá sách gỗ tự nhiên sơn phủ PU, giá có 4 tầng đề đồ.  KT: W635 x D280 x H1230 (mm)

TGS103

Giá : Liên hệ

Giá sách gỗ tự nhiên sơn phủ PU, giá có 3 tầng. KT: W635 x D280 x H910 (mm)