NT1960-3BA

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo, phía dưới có 3 cánh mở.  KT: W1200 x D400 x H1960 mm

NT1960KGA

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu 2 buồng, phía trên là 2 khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới là hai khoang cánh mở.  KT: W800 x D400 x H1960 mm

NT1960GA

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp gồm khoang trên có 2 đợt và khoang dưới có 2 cánh gỗ mở.  KT: W800 x D400 x H1960 mm

NT1960DA

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp có 2 cánh gỗ mở, bên trong có 3 đợt di động và 1 đợt cố định  KT: W800 x D400 x H1960 mm

NT1260D

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu cánh mở kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine, tủ có ba khoang để file.  KT: W800 x D400 x H1260 mm

NT1260SD

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine, tủ có 2 khoang để file, khoang dưới có cánh mở.  KT: W800 x D400 x H1260 mm

NT1260

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu thấp kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine, tủ có 3 khoang để file, không cánh.  KT: W800 x D400 x H1260 mm

NT880D

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu thấp cánh mở kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine, tủ có hai khoang để file.  KT: W800 x D400 x H880 mm

NT880SD

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu thấp kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine, tủ có 2 khoang để file, khoang dưới có cánh mở.  KT: W800 x D400 x H880 mm

NT880

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu thấp kết hợp giữa hai chất liệu là Laminate và Melamine, tủ có 2 khoang để file, tủ không dùng cánh.  KT: W800 x D400 x H880 mm

NT1960-4B

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu 4 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 2 khoang treo áo, phía dưới có các ngăn kéo và hai cánh mở  KT: W1600 x D400 x H1960 mm

NT1960-3BK

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu 3 buồng chất liệu Laminate kết hợp Melamine. Phía trên gồm 2 khoang cánh gỗ kính để tài liệu và 1 khoang treo áo, phía dưới có 3 cánh gỗ mở.  KT: W1200 x D400 x H1960 (mm)