TU15F

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 15 ngăn kéo chuyển động bằng cơ cấu ray thép uốn. Các ngăn kéo dùng chung 1 thanh khóa dàn.  KT: W380 x D457 x H1320 mm

TU10F

Giá : Liên hệ

Tủ sắt để file sơn tĩnh điện gồm 10 ngăn kéo chuyển động bằng cơ cấu ray thép uốn. Các ngăn kéo dùng chung 1 thanh khóa dàn.  KT : W380 x D457 x H920 mm

TU7F

Giá : Liên hệ

Tủ sắt để file sơn tĩnh điện gồm 7 ngăn kéo chuyển động bằng cơ cấu ray thép uốn. Các ngăn kéo dùng chung 1 thanh khóa dàn.  KT: W380 x D457 x H680 mm

TU4F

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 4 ngăn kéo đựng file chuyển động bằng cơ cấu ray bi Ngăn kéo phù hợp với kích thước file treo (file 370 x 328 mm) KT: W470 x D620 x H1280 mm

TU3F

Giá : Liên hệ

Tủ sắt để file sơn tĩnh điện gồm 3 ngăn kéo đựng File chuyển động bằng cơ cấu ray bi. KT: W470 x D620 x H976 mm

TU2F

Giá : Liên hệ

Tủ sắt để file sơn tĩnh điện gồm 2 ngăn kéo đựng File chuyển động bằng cơ cấu ray bi.  KT: W470 x D620 x H672 mm

TU986-5K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 30 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.  KT: W1510 x D450 x H1830 mm

TU986-4K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 24 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.  KT: W1215 x D450 x H1830 mm

TU986

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc. Kích thước : W378 x D450 x H1830 mm

TU986-3K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt để đồ locker sơn tĩnh điện có 18 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.  KT: W915 x D450 x H1830 mm

TU985-4K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt locker để đồ gồm có 20 cánh. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai móc khóa.  KT: W1213 x D450 x H1830 mm.

TU985-3K

Giá : Liên hệ

Tủ để đồ bằng sắt sơn tĩnh điện, gồm 15 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai móc khóa.  KT: W915 x TU985-3KD450 x H1830 mm