ATH5115

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ công nghiệp quây rỗng giữa, có các đợt để tài liệu và đợt để hoa ở giữa. KT: W5100 x D1500 x H750 (mm)

ATH4016

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ công nghiệp quây rỗng giữa, có các đợt để tài liệu.  KT: W4000 x D1600 x H750 mm

ATH4812

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ Melamine, mặt bàn hình chữ nhật hoặc Oval. Kích thước: ATH4812CN,OV:  W4800 x D1200 x H750 mm

ATH3012

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ Melamine, mặt bàn hình chữ nhật hoặc Oval. Kích thước: ATH3012CN,OV:  W3000 x D1200 x H750 mm

ATH2812

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ Melamine, mặt bàn hình chữ nhật hoặc Oval. Kích thước: ATH2812CN,OV:  W2800 x D1200 x H750 mm

ATH2412CN

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ Melamine, mặt bàn hình chữ nhật.  KT:  W2400 x D1200 x H750 (mm)

ATH2412OV

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ Melamine mặt hình Oval  Kích thước:   ATH2412OV: W2400 x D1200 x H750 mm

ATH2010

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ Melamine, mặt hình chữ nhật hoặc ovan, bàn sử dụng 02 chân  Kích thước: ATH2010CN,OV: W2010 x D1000 x H750 mm

ATH1810

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ Melamine, mặt hình chữ nhật hoặc ovan, bàn sử dụng 02 chân  Kích thước: ATH1810CN,OV: W1800 x D1000 x H750 mm