BMG102-1 - GMG102-1

Giá : Liên hệ

Bàn ghế chân tĩnh khung thép sơn tĩnh điện, phần gỗ sơn PU.  Kích thước: BMG102A-1: W900 x D450 x H450 (mm) GMG102A-1: W320 x D340 x H510 (mm) BMG102B-1: W900 x D450 x H500 (mm) GMG102B-1: W330 x D340 x H550 (mm)

BMG102-2 - GMG102-2

Giá : Liên hệ

Bàn ghế chân tĩnh khung thép sơn tĩnh điện, phần gỗ sơn PU con giống.  Kích thước: BMG102A-2: W900 x D450 x H460 (mm) GMG102A-2: W320 x D340 x H510 (mm) BMG102B-2: W900 x D450 x H500 (mm) GMG102B-2: W330 x D340 x H550...

BMG104-1 / GMG104-1

Giá : Liên hệ

Bàn ghế mẫu giáo chân tĩnh khung thép sơn tĩnh điện, phần gỗ bàn và ghế gỗ sơn PU.  Kích thước: BMG104A-1 : W900 x D450 x H460 (mm) GMG104A-1: W350 x D340 x H510 (mm) BMG104B-1: W900 x D450 x H500 (mm) GMG104B-1:...

BMG104-2 - GMG104-2

Giá : Liên hệ

Bàn ghế mẫu giáo chân tĩnh khung thép sơn tĩnh điện, phần gỗ sơn PU con giống. Bàn ghế có 02 loại A và B  Kích thước: BMG104A-2: W900 x D450 x H460 (mm) GMG104A-2: W350 x D340 x H510 (mm) BMG104B-2: W900 x...

GMG106

Giá : Liên hệ

Ghế mẫu giáo khung sơn tĩnh điện, đệm và tựa ghế bằng nhựa. Ghế có thể xếp chồng lên nhau khi không sử dụng.  KT: W340 x D385 x H565 (mm)

BMG101A-1 - GMG101A-1

Giá : Liên hệ

Bàn mẫu giáo chân gấp, khung thép sơn tĩnh điện mặt bàn gỗ sơn PU. Ghế mẫu giáo chân tĩnh, khung thép sơn tĩnh điện đệm tựa gỗ sơn PU.  Kích thước: BMG101A-1: W900 x D450 x H460mm GMG101A-1: W350 x...

BMG101B-1 - GMG101B-1

Giá : Liên hệ

Bàn mẫu giáo chân gấp, khung thép sơn tĩnh điện mặt bàn gỗ sơn PU. Ghế mẫu giáo chân tĩnh, khung thép sơn tĩnh điện đệm tựa gỗ sơn PU.  Kích thước: BMG101B-1: W900 x D450 x H500 mm GMG101B-1: W350 x...

BMG101A-2 - GMG101A-2

Giá : Liên hệ

Bàn mẫu giáo chân gấp, khung thép sơn tĩnh điện mặt bàn gỗ sơn PU. Ghế mẫu giáo chân tĩnh, khung thép sơn tĩnh điện đệm tựa gỗ sơn PU.  Kích thước: BMG101A-2: W900 x D450 x H460 mm GMG101A-2: W350 x...

BMG101B-2 - GMG101B-2

Giá : Liên hệ

Bàn mẫu giáo chân gấp, khung thép sơn tĩnh điện mặt bàn gỗ sơn PU. Ghế mẫu giáo chân tĩnh, khung thép sơn tĩnh điện đệm tựa gỗ sơn PU.  Kích thước: BMG101B-2: W900 x D450 x H500 mm GMG101B-2: W350 x...