TH12

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính chân sắt, mặt gỗ Lamilate. Kích thước : W1200 x D600 x H750 mm

HU18C2

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine. Kích thước HU18C2: W1800 x D700 x H750 mm

HU16C2

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine. Kích thước HU14C2: W1400 x D700 x H750 mm

HU15C2

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine. Kích thước HU15C2: W1500 x D700 x H750 mm

HU14C2

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine. Kích thước HU14C2: W1400 x D700 x H750 mm

HU12SC2

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine, chân bằng thép sơn tĩnh điện và có yếm sắt đột lỗ hoa văn trang trí. Kích thước: HU12SC2: W1200 x D600 x H750 mm

HU18

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine.  Kích thước :   HU18: W1800 x D700 x H750 mm

HU16

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine. Kích thước :   HU16: W1600 x D700 x H750 mm

HU15

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine.  Kích thước : HU15: W1500 x D700 x H750 mm

HU14

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt, mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine. Kích thước : HU14: W1400 x D700 x H750 mm

HU12S

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine, chân bàn bằng thép sơn tĩnh điện. (bàn chưa bao gồm hộc và bàn phím)  Kích thước: HU12S: W1200 x D600 x H750 mm

HU12

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc chân sắt mặt gỗ Lamilate hoặc Melamine, chân bàn bằng thép sơn tĩnh điện.(bàn chưa bao gồm hộc và bàn phím)  Kích thước: HU12: W1200 x D700 x H750 mm