BRI140SHLC15 / BRI140HLC15

Giá : Liên hệ

Bàn chuyên viên hộc liền cao cấp mặt gỗ melamine vát cạnh 45 độ hai cạnh dài, có yếm tôn, kết hợp chân bàn thép dập định hình sơn đen nhám kết hợp mạ. Kích thước: BRI140SHLC15: W1400 x D600 x...

LUX160HLYC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc có hộc sắt, chân bàn sơn trắng, tay nắm âm màu cam. Mặt bàn bằng gỗ melamine cao cấp, yếm bàn màu trắng có họa tiết trang trí  Kích thước: LUX160HLYC10: W1600 x D700 x H750 (mm)

LUX140HLYC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc có hộc sắt, chân bàn sơn trắng, tay nắm âm màu cam. Mặt bàn bằng gỗ melamine cao cấp, yếm bàn màu trắng có họa tiết trang trí  Kích thước: LUX140HLYC10: W1400 x D700 x H750 (mm)

LUX120HLYC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc có hộc sắt, chân bàn sơn trắng, tay nắm âm màu cam. Mặt bàn bằng gỗ melamine cao cấp, yếm bàn màu trắng có họa tiết trang trí  Kích thước: LUX120HLYC10: W1200 x D700 x H750 (mm)

LUX120SHLYC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc có hộc sắt, chân bàn sơn trắng, tay nắm âm màu cam. Mặt bàn bằng gỗ melamine cao cấp, yếm bàn màu trắng có họa tiết trang trí  Kích thước: LUX120SHLYC10: W1200 x D600 x H750 (mm)

LUX160YC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc, chân sơn tĩnh điện màu trắng, mặt bàn bằng melamine cao cấpBàn có yếm màu trắng, có họa tiết trang trí.  Kích thước: LUX160YC10: W1600 x D700 x H750 (mm)

LUX140YC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc, chân sơn tĩnh điện màu trắng, mặt bàn bằng melamine cao cấpBàn có yếm màu trắng, có họa tiết trang trí.  Kích thước: LUX140YC10: W1400 x D700 x H750 (mm)

LUX120YC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc, chân sơn tĩnh điện màu trắng, mặt bàn bằng melamine cao cấpBàn có yếm màu trắng, có họa tiết trang trí.  Kích thước: LUX120YC10: W1200 x D700 x H750 (mm)

LUX120SYC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc, chân sơn tĩnh điện màu trắng, mặt bàn bằng melamine cao cấpBàn có yếm màu trắng, có họa tiết trang trí.  Kích thước: LUX120SYC10: W1200 x D600 x H750 (mm)

LUX160HLC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc hộc liền sử dụng khung thép dập định hình sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ melamine cao cấp, yếm bàn sơn PU. Kích Thước: LUX160HLC10: W 1600 x D 700 x H 750 (mm)

LUX140HLC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc hộc liền sử dụng khung thép dập định hình sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ melamine cao cấp, yếm bàn sơn PU. Kích Thước: LUX140HLC10: W 1400 x D 700 x H 750 (mm)

LUX120HLC10

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc hộc liền sử dụng khung thép dập định hình sơn tĩnh điện. Mặt bàn gỗ melamine cao cấp, yếm bàn sơn PU. Kích Thước: LUX120HLC10: W 1200 x D700 x H 750 (mm)