AT160HL2

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp Melamine. Bàn có hộc liền 3 ngăn kéo sử dụng khóa dàn và hộc để CPU liền ngăn kéo.  KT: W1600 x D700 x H750 mm

AT160HL1

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp Melamine có 2 hộc liền.Một bên hộc có 3 ngăn kéo sử dụng khóa dàn, một bên có 1 ngăn kéo và 1 cánh mở có khóa chìa. (bàn chưa có bàn phím đi kèm)  KT: W1600 x...

AT120SHL3DF

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc nhân viên gỗ công nghiệp Melamine có hộc liền sát đất gồm 3 ngăn kéo  KT: W1200 x D600 x H750 mm

AT140HL3D

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ Melamine hộc liền có 3 ngăn kéo. Kích Thước: AT140HL3D: W1400 x D700 x H750 mm

AT120SHL3D

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ Melamine hộc liền có 3 ngăn kéo. Kích Thước: AT120SHL3D: W1200 x D600 x H750 mm

AT100SHL3D

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ Melamine hộc liền có 3 ngăn kéo. Kích Thước: AT100SHL3D: W1000 x D600 x H750 mm

AT180HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc nhân viên gỗ công nghiệp Melamine, có hộc liền treo.  Kích thước: AT180HL:  W1800 x D800 x H750 mm

AT160HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc nhân viên gỗ công nghiệp Melamine, có hộc liền treo.  Kích thước: AT160HL:  W1600 x D700 x H750 mm

AT140SHL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc nhân viên gỗ công nghiệp Melamine, có hộc liền treo.  Kích thước: AT140SHL:  W1400 x D600 x H750 mm

AT140HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc nhân viên gỗ công nghiệp Melamine, có hộc liền treo.  Kích thước: AT140HL:  W1400 x D700 x H750 mm

AT120HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc nhân viên gỗ công nghiệp Melamine, có hộc liền treo.  Kích thước: AT120HL:  W1200 x D700 x H750 mm

AT120SHL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc nhân viên gỗ công nghiệp Melamine, có hộc liền treo.  Kích thước: AT120SHL:  W1200 x D600 x H750 mm