LE1960-3G4D

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu 3 buồng gỗ Melamine, phía trên có 3 cánh kính và đợt di động, phía dưới có 2 khoang cánh mở và 3 ngăn kéo để đồ. Sử dụng tay nắm vát cạnh và có khóa.KT: W1200 x D400 x H1960(mm)

LE1960-3B

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu 3 buồng gỗ Melamine, phía trên có 3 khoang tài liệu không cánh và 1 khoang treo áo, phía dưới có 3 khoang cánh mở và có khóa. Tủ không dùng cánh kính KT: W1200 x D400 x H1960(mm)

LE1960KG

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu 2 buồng gỗ Melamine, phía trên là 3 khoang cánh khung kính để tài liệu, phía dưới là hai khoang cánh mở. Sử dụng tay nắm vát cạnh và có khóa. KT: W800 x D400 x H1960(mm)

LE1960

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ melamine phía trên có 3 ngăn để file, phía dưới có 2 khoang cánh mở. Sử dụng tay nắm vát cạnh và có khóa. Tủ không dùng cánh kính. KT: W800 x D400 x H1960(mm)

LE1260D

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ melamine cánh mở, có 3 khoang. Tủ sử dụng tay nắm vát cạnh và có khóa. KT: W800 x D400 x H1260(mm)

LE1260SD

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ melamine có 3 khoang để file, khoang dưới có cánh mở và 1 đợt di động. Sử dụng tay nắm vát cạnh và có khóa. KT: W800 x D400 x H1260(mm

LE1260

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ melamine có 3 khoang để file, tủ không cánh. KT: W800 x D400 x H1260(mm)

LE880D

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu thấp gỗ melamine có 2 cánh mở và 2 khoang, sử dụng tay nắm vát cạnh và có khóa. KT: W800 x D400 x H880 (mm)

LE880SD

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu thấp gỗ melamine có 2 khoang để file, khoang dưới gồm 2 cánh mở và có khóa. Tủ sử dụng tay nắm vát cạnh và có khóa.KT: W800 x D400 x H880(mm)

LE880

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu thấp gỗ melamine có 2 khoang để file, tủ không cánh. KT: W800 x D400 x H880(mm)