KKS05

Giá : Liên hệ

Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Trong lòng két có 1 đợt cố định.  Khối lượng: 9 kg (±10%) Kích thước ngoài : W350 x D250 x H250 mm Kích thước trong: W345 x D190 x H245 mm

KKS04

Giá : Liên hệ

Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Khối lượng: 11 kg (±10%) Kích thước ngoài: W420 x D380 x H200 mm Kích thước trong: W415 x D310 x H195 mm

KKS03

Giá : Liên hệ

Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Trong lòng két có 1 đợt cố định.  Khối lượng: 16.5 kg (±10%) Kích thước ngoài: W470 x D350 x H350 ( mm ) Kích thước trong: W466 x D275 x H325 mm

KKS02

Giá : Liên hệ

Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử.  Khối lượng: 13.5 kg (±10%) Kích thước ngoài: W420 x D320 x H320 mm Kích thước trong: W416 x D245 x H295 mm

KKS01

Giá : Liên hệ

Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử.Trong lòng két có 1 đợt cố định.  Khối lượng: 10.5 kg (±10%) Kích thước ngoài : W370 x D260 x H260 mm Kích thước trong: W367 x D195 x H235 mm