Bàn hội trường khung thép EBX412 - EBX414

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường khung thép sơn tĩnh điện có bánh xe, mặt bằng gỗ Melamine màu vàng. Bàn có ngăn và yếm lửng phía trước.  Kích thước: EBX412: W1200 x D400 x H750 mm EBX414: W1400 x D400 x H750 mm (Giá trên...

Bàn hội trường khung thép EBX415 - EBX416

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường khung thép sơn tĩnh điện có bánh xe, mặt bằng gỗ Melamine màu vàng. Bàn có ngăn và yếm lửng phía trước.  Kích thước: EBX15: W1500 x D400 x H750 mm EBX16: W1600 x D400 x H750 mm (Giá trên...

Bàn hội trường khung thép EBX418

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường khung thép sơn tĩnh điện có bánh xe, mặt bằng gỗ Melamine. Bàn có ngăn và yếm lửng phía trước.  KT: W1800 x D400 x H750 mm (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bàn hội trường Veneer BHT12DV1

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường gỗ Veneer, yếm bàn được trang trí ghép Venner đấu vân.  KT: W1200 x D500 x H750 (mm) (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bàn hội trường Veneer BHT12DV2

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường gỗ Veneer, yếm bàn được trang trí hình quả trám.  KT: W1200 x D500 x H750 (mm). (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bàn hội trường sơn Pu BHT12DH1

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường gỗ sơn PU, yếm bàn được trang trí hình quả trám.  KT: W1200 x D500 x H750 (mm). (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bàn hội trường gỗ sơn Pu BHT12DH3

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường gỗ sơn PU, yếm bàn được trang trí ốp nổi.  KT: W1200 x D500 x H750 (mm) (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12DH2 - BHT15DH2

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường yếm sát đất bằng gỗ tự nhiên Acacia toàn bộ. Kích thước: BHT12DH2: W1200 x D500 x H750 (mm) BHT15DH2: W1500 x D500 x H750 (mm) (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12DH2V - BHT15DHV2

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường yếm sát đất, khung và yếm bàn bằng gỗ tự nhiên Acacia, phần mặt bàn bằng Veneer.  Kích thước: BHT12DH2V: W1200 x D500 x H750 (mm) BHT15DH2V: W1500 x D500 x H750 (mm) (Giá trên chưa bao gồm...

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12DH4 - BHT15DH4

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường yếm sát đất bằng gỗ tự nhiên Acacia toàn bộ.  Kích thước: BHT12DH4: W1200 x D500 x H750 (mm) BHT15DH4: W1200 x D500 x H750 (mm) (Hình ảnh minh họa bàn 15DH4) (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12LH2 - BHT15LH2

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường gỗ tự nhiên Acacia toàn bộ, bàn sử dụng yếm lửng.  Kích thước: BHT12LH2: W1200 x D500 x H750 mm BHT15LH2: W1500 x D500 x H750 mm (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bàn hội trường gỗ tự nhiên BHT12DH4V - BHT15DH4V

Giá : Liên hệ

Bàn hội trường yếm sát đất, khung bằng gỗ tự nhiên Acacia và mặt bàn bằng Veneer.  Kích thước: BHT12DH4V: W1200 x D500 x H750 (mm) BHT15DH4v: W1200 x D500 x H750 (mm) (Giá trên chưa bao gồm VAT)