CT2412H5CN

Giá : Liên hệ

Bàn họp mặt chữ nhật gỗ sơn Pu, chân bàn ghép hộp và được soi rãnh trang trí.  Kích thước: CT2412H5CN: W2400 x D1200 x H760 mm

CT2412H5

Giá : Liên hệ

Bàn họp măt lượn gỗ sơn Pu, chân bàn được ghép hộp trang trí.  Kích thước: CT2412H5: W2400 x D1200 x H750 (mm)

CT2010H5CN

Giá : Liên hệ

Bàn họp mặt chữ nhật gỗ sơn Pu, chân bàn ghép hộp và được soi rãnh trang trí.  Kích thước: CT2010H5CN: W2000 x D1000 x H760 mm

CT2412H6

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ sơn PU mặt lượn. Chân bàn ghép hộp chữ nhật.  Kích thước: CT2412H6: W2400 x D1200 x H760 mm

CT2010H6

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ sơn PU mặt lượn. Chân bàn ghép hộp chữ nhật.  Kích thước: CT2010H6:  W2010 x D1000 x H760 mm  

CT2412H7

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ sơn PU mặt lượn. Chân bàn ghép hộp chữ nhật.  Kích thước: CT2412H7: W2400 x D1200 x H760 mm

CT2010H7

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ sơn PU mặt lượn. Chân bàn ghép hộp chữ nhật.  Kích thước: CT2010H7:  W2000 x D1000 x H760 mm

CT3012H1

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ sơn PU mặt ghép 2 phần và có 3 chân. Chân bàn được ghép hộp.  KT: W3000 x D1200 x H760 mm

CT3012H2

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ sơn PU mặt ghép 2 phần và có 3 chân. Mặt bàn hình chữ nhật có ốp trang trí ở dưới mặt bàn, chân bàn được ghép hộp.  KT: W3000 x D1200 x H760 mm

CT4016H2

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ sơn PU quây hình hạt xoàn, có đợt để hoa ở giữa.  KT: W4000 x D1600 x H760 mm

CT2412H2

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ sơn PU mặt lượn. Chân bàn ghép hộp lượn cong và soi rãnh trang trí.  Kích thước: CT2412H2:  W2400 x D1200 x H760 mm

CT2010H2

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ sơn PU mặt lượn. Chân bàn ghép hộp lượn cong và soi rãnh trang trí.  Kích thước: CT2010H2:  W2000 x D1000 x H760 mm