HP180SHL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có hộc treo gồm 1 ngăn kéo và 1 cánh mở.  Kích thước: HP180SHL: W1800 x D800 x H750 (mm)

HP180HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có hộc treo gồm 1 ngăn kéo và 1 cánh mở.  Kích thước: HP180HL: W1800 x D900 x H750 (mm)

HP160HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có hộc treo gồm 1 ngăn kéo và 1 cánh mở.  Kích thước: HP160HL: W1600 x D700 x H750 (mm)

HP140SHL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có hộc treo gồm 1 ngăn kéo và 1 cánh mở.  Kích thước: HP140SHL: W1400 x D600 x H750 (mm)

HP140HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có hộc treo gồm 1 ngăn kéo và 1 cánh mở.  Kích thước: HP140HL: W1400 x D700 x H750 (mm)

HP120HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có hộc treo gồm 1 ngăn kéo và 1 cánh mở.  Kích thước: HP120HL: W1200 x D700 x H750 (mm)

HP120SHL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có hộc treo gồm 1 ngăn kéo và 1 cánh mở.  Kích thước: HP120SHL: W1200 x D600 x H750 (mm)

HP100HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có hộc treo gồm 1 ngăn kéo và 1 cánh mở.  Kích thước: HP100HL: W1000 x D600 x H750 (mm)

HP180

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp, không có đợt và hộc.  Kích thước: HP180: W1800 x D900 x H750 (mm)

HP160

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp, không có đợt và hộc.  Kích thước: HP160: W1600 x D800 x H750 (mm)

HP140S

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp, không có đợt và hộc.  Kích thước: HP140S: W1400 x D600 x H750 (mm)

HP140

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp, không có đợt và hộc.  Kích thước: HP140: W1400 x D700 x H750 (mm)