UN160HLCS3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc Unique có hộc liền và tay nắm âm màu cam.Yếm tôn trang trí, mặt bàn bằng melamine có vát cạnh 45 độ phía người ngồi  Kích thước: UN160HLCS3: W1600 x D700 x H750 (mm)

UN140HLCS3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc Unique có hộc liền và tay nắm âm màu cam.Yếm tôn trang trí, mặt bàn bằng melamine có vát cạnh 45 độ phía người ngồi  Kích thước: UN140HLCS3: W1400 x D700 x H750 (mm)

UN120HLCS3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc Unique có hộc liền và tay nắm âm màu cam.Yếm tôn trang trí, mặt bàn bằng melamine có vát cạnh 45 độ phía người ngồi  Kích thước: UN120HLCS3: W1200 x D700 x H750 (mm)

UN120SHLCS3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc Unique có hộc liền và tay nắm âm màu cam.Yếm tôn trang trí, mặt bàn bằng melamine có vát cạnh 45 độ phía người ngồi  Kích thước: UN120SHLCS3: W1200 x D600 x H750 (mm)

UN160SCS3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc có yếm tôn trang trí, mặt bàn bằng melamine, có vát cạnh 45 độ phía người ngồi.  Kích thước: UN160SCS3: W1600 x D700 x H750 (mm)

UN140CS3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc có yếm tôn trang trí, mặt bàn bằng melamine, có vát cạnh 45 độ phía người ngồi.  Kích thước: UN140CS3: W1400 x D600 x H750 (mm)

UN120CS3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc có yếm tôn trang trí, mặt bàn bằng melamine, có vát cạnh 45 độ phía người ngồi.  Kích thước: UN120SCS3: W1200 x D600 x H750 (mm)

UN120SCS3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc có yếm tôn trang trí, mặt bàn bằng melamine, có vát cạnh 45 độ phía người ngồi.  Kích thước: UN120SCS3: W1200 x D600 x H750 (mm)