DC1240H1

Giá : Liên hệ

Tủ thấp để tài liệu gỗ sơn Pu có 3 buồng, trong đó hai buồng phía trên là khoang cánh kính. Phía dưới là ngăn kéo, buồng còn lại là cánh gỗ mở.  KT: W1200 x D400 x H1000 mm

DC8040H2

Giá : Liên hệ

Tủ thấp để tài liệu gỗ sơn Pu gồm 2 buồng, có 2 khung cánh kính và bên trong có các đợt để đồ. Phía dưới có 2 ngăn kéo.  KT: W800 x D400 x H1000 mm

DC8040H1

Giá : Liên hệ

Tủ thấp để tài liệu gỗ sơn Pu gồm 2 buồng, có 2 khung cánh kính và có các đợt để đồ.  KT: W800 x D400 x H800 mm

DC1350H12

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu, phía trên không cánh và có đợt kính trang trí. Phía dưới là 3 khoang cách gỗ và có đợt để tài liệu.  KT: W1350 x D450 x H2000 (mm)

DC1350H11

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu có 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo, phía dưới có 3 cánh gỗ mở.  KT: W1350 x D450 x H2000 mm

DC1350H10

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu có 3 buồng, phía trên gồm 3 khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới có 3 ngăn kéo và 2 cánh gỗ mở.  KT: W1350 x D420 x H2000 mm

DC2000H9

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu gồm 4 buồng, hai buồng phía ngoài là khoang cánh dài treo áo. Hai buồng giữa phía trên là khoang cánh kính có đợt để tài liệu, phía dưới là 2 cánh gỗ mở.  Kích...

DC1850H9

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu gồm 4 buồng, hai buồng phía ngoài là khoang cánh dài treo áo. Hai buồng giữa phía trên là khoang cánh kính có đợt để tài liệu, phía dưới là 2 cánh gỗ mở. Kích...

DC1800H6

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu có 4 buồng, phía trên gồm 4 khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới có 3 ngăn kéo và hai cánh gỗ mở.  KT: W1755 x D420 x H1995 mm

DC2200H2

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu có 4 buồng, hai buồng phía ngoài là khoang cánh dài treo áo. Hai buồng ở giữa phía trên là khoang cánh kính có đợt để tài liệu, phía dưới là 4 ngăn kéo.  KT: W2200 x D530 x H2000...

DC1840H1

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu có 4 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 2 khoang treo áo. Phía dưới có 4 ngăn kéo và hai cánh gỗ mở.  KT: W1800 x D400 x H2000 mm

DC1350H1

Giá : Liên hệ

Tủ tài liệu gỗ sơn Pu có 3 buồng, phía trên gồm 2 khoang cánh kính để tài liệu và 1 khoang treo áo. Phía dưới có 3 ngăn kéo và 2 cánh gỗ mở.  KT:  W1350 x D450 x H2000 mmH1