TU09F

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện có khả năng gấp gọn khi không sử dụng. Tủ có 3 đợt cố định để tài liệu.  KT : W915 x D450 x H1830 mm

TU118-21D

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi khoang có 7 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh khóa dàn.  KT: W1180 x D407 x H915 mm

TU118-12D

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi khoang có 4 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh khóa dàn.  KT: W1180 x D407 x H915 mm

TU118-7D

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: hai khoang bên ngoài mỗi khoang có 1 khóa mã, 2 đợt di động. Khoang giữa có 7 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn.  KT: W1180 x D407 x H915 mm

TU118-4D

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Khoang cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động. Khoang ở giữa có 2 đợt di động. Khoang 4 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn. KT: W1180 x D407 x H915 mm

TU88-7DB

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: khoang cánh sắt mở có 1 khóa mã, bên trong có 2 đợt di động. Khoang 7 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn.  KT: W880 x D407 x H915 mm

TU88-7D

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang cánh sắt mở có 1 khóa mã, bên trong có 2 đợt di động. Khoang 7 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn. KT: W880 x D407 x H915 mm

TU88-4D

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang cánh sắt mở bên trong có 2 đợt di động. Khoang 4 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn.  KT: W880 x D407 x H915 mm

TU118S

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang và có 2 đợt di động, sử dụng 2 cánh thép lùa. KT: W1180 x D407 x H915 mm

TU88S

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang và có 2 đợt di động, sử dụng 2 cánh thép lùa.  KT: W880 x D407 x H915 mm

TU118GCK

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang và có 2 đợt di động, sử dụng 2 cánh kính lùa khung thép. KT: W1180 x D407 x H915 mm

TU88GCK

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang và có 2 đợt di động, sử dụng 2 cánh kính lùa khung thép. KT: W880 x D407 x H915 mm