HP204SHL

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính hộc liền có ngăn kéo và cánh gỗ mở, có 1 kệ để CPU và bàn phím.  Kích thước: HP204SHL: W1200 x D600 x H750 (mm)

HP204S

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính có 1 ngăn kéo, 1 kệ để CPU và bàn phím.  Kích thước: HP204S: W1200 x D600 s H750 (mm)

HP204

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính có 1 ngăn kéo, 1 kệ để CPU và bàn phím.  Kích thước: HP204: W1200 x D700 x H750 (mm)

HP202S

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính có 1 ngăn kéo, 1 khoang để CPU và bàn phím.  Kích thước: HP202S: W1200 x D700 x H750 (mm)

AT204HL

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính hộc liền gỗ Melamine, có kệ để CPU và bàn phím.  Kích thước: AT240HL: W1200 x D700 x H750 (mm)

AT204

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính gỗ Melamine, có 1 ngăn kéo, 1 kệ CPU và bàn phím.  Kích thước: AT204: W1200 x D700 x H750 (mm)

AT204S

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính gỗ Melamine, có 1 ngăn kéo, 1 kệ CPU và bàn phím.  Kích thước: AT204S: W1200 x D600 x H750 (mm)

AT202S

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính gỗ Melamine, có 1 ngăn kéo, 1 khoang để CPU và bàn phím. Kích thước: AT202S: W1200 x D600 x H750 (mm)

ATM120

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính hộc liền gỗ Melamine. Bàn sử dụng ke nhựa đỡ mặt, chân tăng chỉnh cách điệu, có bàn phím.  Kích thước: ATM120: W1200 x D700 x H750 (mm)

ATM120S

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính hộc liền gỗ Melamine. Bàn sử dụng ke nhựa đỡ mặt, chân tăng chỉnh cách điệu, có bàn phím.  Kích thước: ATM120S: W1200 x D600 x H750 (mm)

NTM120

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính hộc liền, mặt bàn Laminate, bàn có kệ CPU và bàn phím.  Kích thước: NTM120: W1200 x D700 x H750 mm

NTM120S

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính hộc liền, mặt bàn Laminate, bàn có kệ CPU và bàn phím.  Kích thước: NTM120S: W1200 x D600 x H750 mm