NT140C3HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc hộc liền gỗ công nghiệp mặt bàn phủ Laminate. Chân sắt sơn tĩnh điện C3.  Kích thước: NT140C3HL: W1200 x D700 x H750 (mm)

NT120C3HL

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc hộc liền gỗ công nghiệp mặt bàn phủ Laminate. Chân sắt sơn tĩnh điện C3.  Kích thước: NT120C3HL: W1200 x D700 x H750 (mm)

NT140C3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có mặt bàn phủ Laminate.Chân sắt sơn tĩnh điện C3.  Kích thước: NT140C3: W1400 x D700 x H750 (mm)

NT120C3

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có mặt bàn phủ Laminate.Chân sắt sơn tĩnh điện C3.  Kích thước: NT120C3: W1200 x D700 x H750 (mm)

NT180

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có mặt bàn Laminate.Chân và mặt liên kết bằng ke nhựa. Kích thước: NT180: W1800 x D800 x H750 (mm)

NT160

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có mặt bàn Laminate. Chân và mặt liên kết bằng ke nhựa. Kích thước: NT160: W1600 x D800 x H750 (mm)

NT140

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp mặt bàn Laminate. Chân và mặt bàn liên kết bằng ke nhựa.  Kích thước: NT140: W1400 x D700 x H750 (mm)

NT140S

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có mặt bàn Laminate. Chân và mặt liên kết bằng ke nhựa.  Kích thước: NT140S: W1400 x D600 x H750 (mm)  

NT120

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có mặt bàn Laminate. Chân và mặt liên kết bằng ke nhựa.  Kích thước: NT120: W1200 x D700 x H750 (mm)

NT120S

Giá : Liên hệ

Bàn làm việc gỗ công nghiệp có mặt bàn Laminate. Chân và mặt liên kết bằng ke nhựa.  Kích thước: NT120S: W1200 x D600 x H750 (mm)