HPH4515

Giá : Liên hệ

Bàn họp quây rỗng ở giữa,  có đợt tài liệu.  KT: W4500 x D1500 x H750 mm

HPH4812

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt hình chữ nhật hoặc ovan, không sử dụng đợtHPH4812CN,OV - KT: W4800 x D1200 x H750 mm

HPH3012

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt hình chữ nhật hoặc ovan, không sử dụng đợtHPH3012CN,OV - KT: W3000 x D1200 x H750 mm

HPH2812

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt hình chữ nhật hoặc ovan, không sử dụng đợtHPH2812CN,OV - KT: W2800 x D1200 x H750 mm

HPH2412

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt hình chữ nhật hoặc oval Kích thước: HPH2412CN,OV: W2400 x D1200 x H750 (mm)

HPH2010

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt hình chữ nhật hoặc oval Kích thước: HPH2010CN,OV: W1800 x D1000 x H750 (mm)

HPH1810

Giá : Liên hệ

Bàn họp gỗ công nghiệp có mặt hình chữ nhật hoặc oval Kích thước: HPH1810CN,OV: W1800 x D1000 x H750 (mm)