Tủ đề đồ học sinh TMG983-3K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt để đồ sơn tĩnh điện gồm 9 khoang cánh mở, mỗi cánh có 01 khóa locker và 01 núm tay nắm. Kích thước sản phẩm phù hợp cho đối tượng học sinh mẫu giáo và tiểu học. KT:  W916 x D350 x...

Tủ đề đồ học sinh TMG983-4K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt để đồ sơn tĩnh điện gồm 12 khoang cánh mở, mỗi cánh có 01 khóa locker và 01 núm tay nắm. Kích thước sản phẩm phù hợp cho đối tượng học sinh mẫu giáo và tiểu học.  KT: W1213 x D350 x...

Tủ đề đồ học sinh TMG983-5K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt để đồ sơn tĩnh điện gồm 15 khoang cánh mở, mỗi cánh có 01 khóa locker và 01 núm tay nắm. Kích thước sản phẩm phù hợp cho đối tượng học sinh mẫu giáo và tiểu học.  KT: W1510 x D350 x...

Tủ để đồ học sinh TMG983-6K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt để đồ sơn tĩnh điện gồm 18 khoang cánh mở, mỗi cánh có 01 khóa locker và 01 núm tay nắm. Kích thước sản phẩm phù hợp cho đối tượng học sinh mẫu giáo và tiểu học.  KT: W1807 x D350 x...

TỦ ĐỂ ĐỒ HỌC SINH - MẪU GIÁO TMG984-3K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện có 6 cánh mở phía trên, phía dưới có ngăn trống để giày dép Mỗi cánh có 1 năm châm từ (không có khóa và tay nắm) Kích thước phù hợp cho học sinh mẫu giáo, tiểu học KT:...

TỦ ĐỂ ĐỒ HỌC SINH - MẪU GIÁO TMG984-4K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện có 8 cánh mở phía trên, phía dưới có ngăn trống để giày dép Mỗi cánh có 1 năm châm từ (không có khóa và tay nắm) Kích thước phù hợp cho học sinh mẫu giáo, tiểu học KT:...

TỦ ĐỂ ĐỒ HỌC SINH - MẪU GIÁO TMG984-5K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện có 10 cánh mở phía trên, phía dưới có ngăn trống để giày dép Mỗi cánh có 1 năm châm từ (không có khóa và tay nắm) Kích thước phù hợp cho học sinh mẫu giáo, tiểu...

TỦ ĐỂ ĐỒ HỌC SINH - MẪU GIÁO TMG984-6K

Giá : Liên hệ

Tủ sắt sơn tĩnh điện có 12 cánh mở phía trên, phía dưới có ngăn trống để giày dép Mỗi cánh có 1 năm châm từ (không có khóa và tay nắm) Kích thước phù hợp cho học sinh mẫu giáo, tiểu...