MCF3K3

Giá : Liên hệ

Tủ thư viện di động sử dụng hệ thống ray trượt nhằm tiết kiệm không gian, tủ gồm 3 lớp: - Lớp trong cùng là 3 giá kiểu GS6 cố định. - Lớp thứ 2 là 2 giá kiểu GS6 di động. - Lớp ngoài cùng...

MCF3K2

Giá : Liên hệ

Tủ để tài liệu di động sử dụng hệ thống ray trượt nhằm tiết kiệm không gian, tủ gồm 3 lớp: - Lớp trong cùng là 3 giá kiểu GS6 cố định. - Lớp thứ 2 là 2 giá kiểu GS6 di động. - Lớp ngoài...

MCF2

Giá : Liên hệ

Tủ hồ sơ di động tay đẩy gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động và tạo thành 5 tầng để tài liệu. Trong đó giá đơn cố định và giá đơn di động có 1 khoang, giá kép di động có 2 mặt...

MFC1

Giá : Liên hệ

Tủ hồ sơ di động điều khiển chuyển động bằng cơ cấu ray và bánh xe. Mỗi tủ gồm hai dãy gồm dãy cơ bản và dãy nối tiếp.Các dãy có giá đơn cố định và giá đơn di động. Mỗi dãy cơ...

GS6

Giá : Liên hệ

Giá đựng tập File, có 3 đợt di động chia thành 4 tầng để tài liệu.  KT : W915 x D316 x H1830 mm

GS5K5

Giá : Liên hệ

Giá thư viện 5 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.  Kích thước: GS5K5: W4765 x D450 x H2070 mm GS5K5B: W4765 x D450 x H1875 mm

GS5K4

Giá : Liên hệ

Giá thư viện 4 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao. Kích thước: GS5K4: W3830 x D450 x H2070 mm GS5K4B: W3830 x D450 x H1875...

GS5K3

Giá : Liên hệ

Giá thư viện 3 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.  Kích thước: GS5K3: W2895 x D450 x H2070mm GS5K3B: W2895 x D450 x H1875 mm

GS5K2

Giá : Liên hệ

Giá thư viện 2 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao.  Kích thước: GS5K2: W1960 x D450 x H2070 mm GS5K2B: W1960 x D450 x H1875 mm

GS5K1

Giá : Liên hệ

Giá thư viện 1 khoang sử dụng 2 mặt, có 5 tầng để tài liệu. Các đợt và thanh chắn có thể di động giúp điều chỉnh độ cao. Kích thước: . GS5K1: W1025 x D450 x H2070 mm GS5K1B: W1025 x D450 x...

GS3

Giá : Liên hệ

Giá sắt đựng File 4 tầng, mỗi tầng có 10 ô chia File. Các tấm chia file bằng nhựa.  KT: W915 x D317 x H1815 mm

GS2K2

Giá : Liên hệ

Giá sách đa năng 2 khoang, 5 tầng. Các đợt cố định và thanh trụ bằng thép hộp.  KT: W2030 x D457 x H2000 mm