KA54DM

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã và tay nắm tròn. Có ngăn phụ và ổ khóa mã có chức năng đổi mã.  Khối lượng: 93 kg (±10%) Kích thước ngoài : W535 x D370 x H809 mm Kích thước trong: W416 x D230 x H575 mm

KA54

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa và khoá mã. Có tay nắm tròn và ngăn phụ. (két không đổi được mã)  Khối lượng: 93 kg (±10%) Kích thước ngoài : W535 x D370 x H809 mm Kích thước trong: W416 x D230 x H575 mm

KA40DT

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá điện tử. Có tay nắm tròn và 01 ngăn phụ  Khối lượng: 70 kg (±10%) Kích thước ngoài: W483 x D340 x H709 mm Kích thước trong: W370 x D205 x H515 mm

KA40DM

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm tròn và 01 ngăn phụ Khóa mã có chức năng đổi mã.  Khối lượng: 70 kg (±10%) Kích thước ngoài: W483 x D340 x H709 mm Kích thước trong: W370 x D205 x H515 mm

KA40

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm tròn và 1 ngăn phụ. (két không có tính năng đổi mã)  Khối lượng: 70 kg (±10%) Kích thước ngoài: W483 x D340 x H709 mm Kích thước trong: W370 x D205 x H515 mm

KA22DM

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã và 1 đợt cố định. Khóa mã có chức năng đổi mã.  Khối lượng: 50 kg (±10%) Kích thước ngoài: W415 x D340 x H609 mm Kích thước trong: W296 x D200 x H400 mm

KA22

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã và 1 đợt cố định. (két không đổi được mã)  Khối lượng: 50 kg (±10%) Kích thước ngoài: W415 x D340 x H609 mm Kích thước trong: W296 x D200 x H400 mm