BSV102

Giá : Liên hệ

Bộ bàn sinh viên liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).

BSV102T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn sinh viênh liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D890 x H1-450 x H2-750 x H750 (mm).

BSV103

Giá : Liên hệ

Bộ bàn sinh viên liền ghế không tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).

BSV103T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D940 x H1-450 x H2-750 x H840 (mm).

BSV105

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế (ghế không tựa). Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).  

BSV105T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế và có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H2-750 x H 750 (mm).

BSV107

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế và không có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).

BSV107T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế và có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H820 (mm).

BSV108

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế không có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D800 x H1-450 x H750 (mm).

BSV108T

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W1200 x D880 x H1-450 x H2-750 x H750 (mm).

BSV240

Giá : Liên hệ

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế có tựa. Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện và mặt gỗ melamine.  KT: W2400 x D920 x H1-450 x H2-750 x H 800 (mm).

BHS09-1

Giá : Liên hệ

Bàn học sinh gia đình chân tĩnh không điều chỉnh được chiều cao, khung bàn sơn tĩnh điện và mặt bàn sử dụng gỗ melamine. Bàn có các đợt để đồ và mặt bàn có thể điều chỉnh độ...