BMT136

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết hợp gỗ ép chân không.  KT: W1100 x D730 x H1270 (mm).

BMT05

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết hợp gỗ ép chân không.  KT: W605 x D525 x H1200 (mm).

BMT11

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết hợp gỗ ép chân không.  KT: W945 x D550 x H750 (mm).

BMT97B

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết hợp gỗ ép chân không.  KT: W900 x D575 x H1245 (mm).

BMT97A

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết hợp gỗ ép chân không.  KT: W600 x D575 x H1245 (mm).

BMT46

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết hợp gỗ ép chân không.  KT: W1000 x D620 x H1080 (mm).

BMT02

Giá : Liên hệ

Bàn máy tính khung thép sơn tĩnh điện kết hợp gỗ Melamine.  Mã sản phẩm: BMT02. Kích thước: W 900 x D 605 x H 1005 (mm).