KA54DM

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã và tay nắm tròn. Có ngăn phụ và ổ khóa mã có chức năng đổi mã.  Khối lượng: 93 kg (±10%) Kích thước ngoài : W535 x D370 x H809 mm Kích thước trong: W416 x D230 x H575 mm

KA54

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa và khoá mã. Có tay nắm tròn và ngăn phụ. (két không đổi được mã)  Khối lượng: 93 kg (±10%) Kích thước ngoài : W535 x D370 x H809 mm Kích thước trong: W416 x D230 x H575 mm

KA40DT

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá điện tử. Có tay nắm tròn và 01 ngăn phụ  Khối lượng: 70 kg (±10%) Kích thước ngoài: W483 x D340 x H709 mm Kích thước trong: W370 x D205 x H515 mm

KA40DM

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm tròn và 01 ngăn phụ Khóa mã có chức năng đổi mã.  Khối lượng: 70 kg (±10%) Kích thước ngoài: W483 x D340 x H709 mm Kích thước trong: W370 x D205 x H515 mm

KA40

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã, tay nắm tròn và 1 ngăn phụ. (két không có tính năng đổi mã)  Khối lượng: 70 kg (±10%) Kích thước ngoài: W483 x D340 x H709 mm Kích thước trong: W370 x D205 x H515 mm

KA22DM

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã và 1 đợt cố định. Khóa mã có chức năng đổi mã.  Khối lượng: 50 kg (±10%) Kích thước ngoài: W415 x D340 x H609 mm Kích thước trong: W296 x D200 x H400 mm

KA22

Giá : Liên hệ

Két đứng có khoá chìa, khoá mã và 1 đợt cố định. (két không đổi được mã)  Khối lượng: 50 kg (±10%) Kích thước ngoài: W415 x D340 x H609 mm Kích thước trong: W296 x D200 x H400 mm

KT88

Giá : Liên hệ

Két sắt đứng có khóa chìa, khóa mã và tay nắm. Có 1 đợt di động và ngăn phụ. Khóa mã có chức năng đổi mã.  Khối lượng: 130 kg (±10%) Kích thước ngoài : W565 x D410 x H864 mm Kích thước trong:...

KT66

Giá : Liên hệ

Két sắt đứng có khóa chìa, khóa mã và tay nắm.Có 1 đợt di động và ngăn phụ. Khóa mã có chức năng đổi mã.  Khối lượng: 120 kg (±10%) Kích thước ngoài : W546 x D370 x H809 mm Kích thước...

KT36

Giá : Liên hệ

Két sắt đứng có khóa chìa, khóa mã, tay nắm và 1 ngăn phụ. Khóa mã có chức năng đổi mã.  Khối lượng: 95 kg (±10%) Kích thước ngoài : W472 x D355 x H709 mm Kích thước trong: W326 x D213 x H454 mm

KKS05

Giá : Liên hệ

Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Trong lòng két có 1 đợt cố định.  Khối lượng: 9 kg (±10%) Kích thước ngoài : W350 x D250 x H250 mm Kích thước trong: W345 x D190 x H245 mm

KKS04

Giá : Liên hệ

Két làm bằng thép dày, sử dụng khóa điện tử. Khối lượng: 11 kg (±10%) Kích thước ngoài: W420 x D380 x H200 mm Kích thước trong: W415 x D310 x H195 mm